ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο ιατρείο υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί διάγνωση, αξιολόγηση θεραπεία και συμβουλευτική μέσω διαδικτύου.

Μπορεί να υλοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype, zoom, webex κτλ.)

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η οnline θεραπεία δεν αντικαθιστά απαραίτητα την παραδοσιακή ψυχοθεραπεία, μπορεί όμως να προσφερθεί σε άτομα που δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν δια-ζώσης επίσκεψη λόγω των δύσκολων συνθηκών (covid 19) ή βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές ή έχουν μετακινηθεί σε άλλη πόλη ή χώρα. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται ευελιξία στην συνέχιση της θεραπείας.