ΗΤΑΝ ΕΝΑ … ΚΑΡΑΒΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

Στο ιατρείο χρησιμοποιείται μοναδικό υλικό θεραπείας, εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο για κάθε παιδί. Με το πρόγραμμα αυτό επιτυγχάνεται :

Η αναγνώριση και διαχείριση των απλών και σύνθετων συναισθημάτων

Η αντιμετώπιση προβληματικών συμπεριφορών

Η ενσυναίσθηση

« Το καράβι των συναισθημάτων »  έχει δομηθεί από την ιατρό  μετά από πολλά χρόνια εμπειρίας και γνώσης και αποτελεί το μέσο πλεύσης του παιδιού σε αυτή την απέραντη θάλασσα που ονομάζεται συναισθήματα.