ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Για το παιδί η παραμονή στο νοσοκομείο - κλινική είναι μια τραυματική εμπειρία. Εκτός από την και΄εαυτή ασθένεια υφίσταται το χωρισμό απο το οικείο του περιβάλλον (γονείς - αδέρφια - σχολείο - φίλοι), δεν καταλαβαίνει το νόημα της παραμονής του σε αυτό καθώς και την αγωγή θεραπείας του και δεν μπορεί να δεχθεί τις απρόσμενες αλλαγές στη ζωή του. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής του η παιγνιοθεραπεία στο νοσοκομείο- κλινική είναι επιβεβλημένη. Η παιγνιοθεραπεία παρέχει ασφάλεια σε αυτά και στους γονείς αλλά και τρόπους να μετριαστούν οι αρνητικές αντιδράσεις.

Σκοπός της παιγνιοθεραπείας είναι να διευκολύνει το παιδί να δεχθεί πιο εύκολα το περιβάλλον του νοσοκομείου να αποδεχθεί την αρρώστια, να συνεργασθεί με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να προετοιμασθεί μέσα απο το παιχνίδι για μια σοβαρή εγχείρηση ακόμη και μια ενδεχόμενη αναπηρία.