ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ;

Η διαγνωστική εκτίμηση πραγματοποιείται ως εξής:

  1. Συνέντευξη με τους γονείς για την λήψη ολοκληρωμένου ιστορικού του παιδιού ή του εφήβου.
  2. Παιδοψυχιατρική εξέταση, βασισμένη στην κλινική εικόνα του παιδιού ή του εφήβου και ανίχνευση δυσκολιών του,  με τη εφαρμογή σταθμισμένων διαγνωστικών κριτηρίων όπως το DSM-V ή το ICD-10.
  3. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στους γονείς και προτεινόμενες λύσεις για την καλύτερη δυνατή βοήθεια που μπορεί να δοθεί στο παιδί, σε συνεργασία με λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό, και ψυχολόγο, όταν κριθεί απαραίτητο.