ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Στις μέρες μας τα οπτικοακουστικά μέσα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις θεραπείες των παιδιών και των εφήβων.

Τα οπτικοακουστικά μέσα υποστηρίζουν τη διαβίβαση πληροφοριών μεταξύ πομπού - δέκτη αφού οι καταστάσεις που απεικονίζουν δείχνουν την αντικειμενική πραγματικότητα και συμβάλλουν στην τροποποίηση της συμπεριφοράς των θεραπευόμενων όπως επίσης και στην κατανόηση των απλών αλλά και των πιο σύνθετων συναισθημάτων.

Μέσω της προσομοίωσης της πραγματικότητας από τον Η/Υ δημιουργούνται ρεαλιστικές εμπειρίες για κάτι που είναι αδύνατο να το παρακολουθήσουν άμεσα, τα παιδιά και έτσι αντιλαμβάνονται ποιες συμπεριφορές πρέπει να υιοθετούν ποιες όχι και να αποκωδικοποιούν εκφράσεις προσώπου, την εξωλεκτική επικοινωνία και πολύπλοκα συναισθήματα.