ΓΙΑΤΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ;

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ – ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Ο Παιδοψυχίατρος είναι πάνω από όλα ιατρός και γνωρίζει πολύ καλά την ανατομία και λειτουργία του ανθρώπινου σώματος. Έτσι είναι σε θέση να αντιληφθεί εκτός από την ψυχιατρική , οποιαδήποτε άλλη διαταραχή συμβαίνει στο παιδί ( νευρολογική, παιδιατρική κα.) και να το παραπέμψει στον ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας.

Ο Ψυχίατρος Παιδιών - Εφήβων είναι ο ειδικός που αναλαμβάνει την ευθύνη της κλινικής εκτίμησης μεταξύ παιδιού και οικογένειας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκτίμησης, αν κριθεί απαραίτητο θα ζητήσει επιπλέον εξετάσεις (αιματολογικές, βιοχημικές, κλινικές, μαθησιακή – λογοπαιδική – εργοθεραπευτική αξιολόγηση, ψυχολογικές δοκιμασίες).

Κατόπιν, τίθεται η διάγνωση και καθορίζεται το θεραπευτικό πρόγραμμα από τον ίδιο. Από την άλλη πλευρά ο ψυχολόγος δεν είναι ιατρός, δεν έχει την επιστημονική κατάρτιση της ανθρώπινης ανατομίας με αποτέλεσμα να μην έχει το δικαίωμα της διάγνωσης και της επιλογής του θεραπευτικού σχήματος. Επίσης θα πρέπει να έχει κάνει επιπλέον πανεπιστημιακή εκπαίδευση για να ορισθεί ως ψυχοθεραπευτής ή παιδοψυχολόγος.

Ο ψυχολόγος συμβάλλει στην αξιολόγηση του νοητικού επιπέδου του παιδιού και την ψυχολογικής τους λειτουργίας με την βοήθεια ειδικών δοκιμασιών, αφού όμως αυτά κριθούν απαραίτητα και ζητηθούν από τον παιδοψυχίατρο.