ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στην οικογενειακή θεραπεία η οικογένεια αντιμετωπίζεται σαν ένα “σύστημα”. Ο θεραπευτής εστιάζει περισσότερο στις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας, στην αλληλεπίδραση που έχουν μεταξύ τους και όχι τόσο στον ψυχοσυναισθηματικό κόσμο του κάθε μέλους.

Πολλές φορές η αλλαγή συμπεριφοράς ενός μέλους της οικογένειας δεν είναι αρκετή για να λυθεί μια δύσκολη κατάσταση ή δεν είναι δυνατόν να αλλάξει μόνο ένα άτομο. Έτσι πρέπει να ληφθεί υπόψη η επιρροή της ευρύτερης οικογένειας στην οποία ανήκει. Κάθε άνθρωπος ξεκινώντας να δημιουργήσει την δική του οικογένεια κουβαλά συνειδητές και ασυνείδητες συμπεριφορές και συνήθειες της πατρικής του οικογένειας που επηρεάζουν την δομή της νέας οικογένειας.

Η οικογενειακή θεραπεία βοηθά στην κατανόηση της συμπεριφοράς ενός μέλους με την παρατήρηση της αλληλεπίδρασης και των υπολοίπων μελών της οικογένειας.

Η οικογένεια δεν είναι μια απλή συγκέντρωση ατόμων,αλλά ένα “σύνολο” με τη δική του δομή, κανόνες και στόχους.

Έτσι όλα τα συμπτώματα,δυσκολίες και αλλαγές που μπορεί να εμφανίσει ένα άτομο στη ζωή του είναι σε άμεση αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση με τα σημαντικά συστήματα στα οποία ανήκει.

Οικογενειακή Θεραπεία